چراروحانیون محبوبیت سابق را ندارند/ بخشی از روحانیت بیش از اینکه نقدپذیر شود تمجیدپذیر شد:

  روحانیت محبوبیت سابق را ندارند؟
چون رابطه همدلانه مردم با روحانیت تبدیل به رابطه ارباب و رعیتی شده
جامعه، روحانیون حکومتی را ملاک قضاوت های خود گرفته است
روحانیتی که در حکومت قرار گرفت، اقتدار معنوی خود را تبدیل به اقتدار اداری و قضایی کرد
صدا و سیما به روحانیت ضربه وارد کرد
روحانیون هم معلم هستند و باید یک زندگی معلمی داشته باشند نه اینکه بیشتر از یک معلم
سبک زندگی بخشی از روحانیون ما نسبت به اوایل انقلاب متفاوت شده
برخی مردم مفهوم حلال و حرام را از دست داده اند
۲۸ سال پیش در دانشگاهی فعال بودم، نماینده رهبری با بنز رفت وآمد می کرد و محافظ داشت ولی رئیس دانشگاه پیکان و بدون محافظ
مقدار زیادی در حوزه حکومتی، مقاومت کردند در ارتباط با اینکه با پدیده های نو به گونه اجتهادی برخورد کنند
بیشتر از من دانشگاهی روحانیت است که بایستی به اقتضای زمان اندیشه ورزی کند
سبک زندگی روحانیت روی سبک زندگی مردم اثر نمی گذارد بلکه روی ایمان آنان اثر می گذارد
به میزانی که رابطه مرجعیت و روحانیت با مردم ضعیف شده باشد به همان میزان شما انتظار رفتارهای انحرافی را در جامعه داشته باشید

روحانیت در حال از دست دادن سرمایه اجتماعی است/

حوزه علم دینی شاید دیگر نمی تواند حکیم متعلم مانند مرحوم علامه طباطبایی ارایه دهد
روش های تدریس در حوزه بسیار بی رمق شده است
مدرک گرایی در حوزه ها بسیار بیشتر از دانشگاهیان است
بخش هایی از روحانیت جنبه کالایی پیدا کرده و برای تأمین حقوق و مزایا از رانت ها استفاده می کند
روحانیت اکنون یک ماشین سیاسی شده و سواری سیاسی می دهد
یک مشکل علمای دین “تغییر” است هنوز بخشی از آنها از تغییر در این عالم بی خبر هستند
نهاد روحانیت مرتب در حال از دست دادن سرمایه اجتماعی و اعتماد و پیوند خود با مردم است
محبوبیت و تأثیرگذاری روحانیت در میان مردم کاهش پیدا کرده
دولتی شدن، امتیازات چندگانه رانتی و تبدیل شدن به طبقات ممتاز ؛ مهم ترین چالش های علمای دینی
گذشت آن دوره که یک روحانی محل مراجعه همه مسایل مردم باشد
وقتی یک روحانی به مخالف خود کینه توزی می کند و او را از حقوقش مرحوم می کند مردم به نهاد روحانیت بی اعتماد می شوند
برخی علمای شیعه نسبت به حقوق اهل سنت که در همین ایران زندگی می کنند توجه چندانی ندارند
اگر روحانیت لطمه ببیند و مخدوش شود به دست خود روحانیت است
علمای دین باید یاد بگیرند که چطور زندگی و با مردم رفتار کنند، وجود یک عامل حکومت آنها را کرخت نکند
امروز روحانیت باید گزارش اجتماعی به جامعه دهد، اما حوزه علمیه گزارش اجتماعی به مردم نمی دهد
حوزه در برخی بخش ها شفافیت ندارد
خرج و مخارج سازمان های دینی چه مقدار برای جامعه شفاف است؟
نهاد روحانیت باید در مورد پیش نمازهای مساجد یک کار کیفی کند
در حال حاضر دین در مکان همسایگی با نهادی دیگر است
دین در آینده خواهد بود ولی درک مردم از آن تغییر و عملکرد آن توسعه پیدا می کند
سازمان روحانیت در تلاطم های بسیار بزرگی قرار می گیرد و تغییرات بسیار جدی را معروض می شود
متاسفانه در مقایسه با سازمان های دیگر دینی در مذاهب دیگر و جوامع دیگر بسیار عقب ماندیم
در فقه زنان بسیاری از مسایل حل نشده است