رخورد حضرت علی(ع) بامفسدین؟بنظرشما اگر امام علی (ع) درزمان حاضر بودند با مفسدین اقتصادی کنونی چه برخردی داشتند؟
همانطور که می دانید متاسفانه در کشورمان جرائم اقتصادی متعددی صورت گرفته و باز هم روی خواهد داد ،چون با مفسدین اقتصادی برخوردهای لازم و جدی صورت نیافته است که موجب عبرت سایرین و آینده گان شود.به همین منظور سعی کردم مورد مشابهی در سیره عملی حضرت امیرالمؤمنین (ع) در زمان خلافتشان پیدا کنم . در نهج البلاغه موردی پیدا نکردم ولی در دو منبع زیر مطلبی یافته ام که شاید یکی از ضعف های اساسی اداره کشورمان را بیان می کند. در حکومت امیرالمؤمنین علی (ع) نمونه هایی از برخورد شدید حضرت با مفسدین اقتصادی وجود دارد که می تواند راه گشای دولت و حکومت اسلامی ما در زمان حاضر شود

امام علی (ع) دریافت که ابن هرمه خیانتی مرتکب شده است(وی مسئول نظارت بر بازار اهواز بود)

امام نامه ای به فرماندار اهواز نوشت و فرمود وقتی نامه ام را خواندی ابن هرمه را از نظارت بازار


برکنار و بازداشت کن وبه مردم خبربده و ازمردم بخواه تاهر که شکایتی از او دارد مراجعه کند وبه

همه کارمندانت در بخش های اهواز دستور مرا در مورد ابن هرمه اعلام کن . مبادا در آن کوتاهی و
غفلت کنی و گرنه در پیشگاه خداوند عز وجل گرفتار و هلاک می شوی ومن هم تورا به صورت
زشتی از کار برکنار خواهم کرد و به خدا پناه میبرم از این که چنین اتفاقی برای تو بیفتد .

پس در روز جمعه ابن هرمه را دستو بده از زندان بیرون بیاورند و ۳۵ تازیانه براو بزنید و او را در بازار

بگردانید تا هرکس از او شکایتی دارد و یا حقی از او ضایع شده شاهدی بیاورد و قسمش بده و
آن چه حق اوست از اموال ابن هرمه بردار و به صاحب حق بپرداز و او را با خواری و دست بسته به
زندان برگردان و پای اورا در بند بگذار .

فقط موقع نماز بند از دست و پای او بردار و مانع نشو از کسانی که برای او آب و غذا و لباس یا زیز

انداز می آورند ولی نگذار کسی با او ملاقات کند و نزد او برود و چیزهایی به او تلقین کرده و او را
تحریک نماید و یا چیزهایی که امید رهایی در او پیدا شود به او بیاموزد و اگر نزد تو معلوم شد که
کسی چنین کاری کرده وبه او چیز هایی آموزش داده که موجب صدمه زدن به مسلمانی هست
او را نیز تازیانه بزن و بازداشت کن تا اظهار ندامت کند و زندانیان را برای هواخوری هر شب ساعتی
در محوطه زندان بیرون بیاور غیر از ابن هرمه .مگر وقتی که احساس شود می میرد در آن صورت
اورا نیز با زندانیان برای هواخوری به زندان بیاور و اگر احساس کردی که طاقت بدنی دارد بعد از یک
ماه باز هم ۳۵ ضربه شلاق بزن و بعد برای من بنویس که چه کسی را بجای آن خائن نصب کرده ای و حقوق خاین را نیز قطع کنید

__________________