سوال: آیا رو ش وعملکرد گروههای تکفیری برگرفته از اسلام ناب ومستند به دین است؟

جواب: وهابیت که سرمنشا این گروههای سلفی در زمان ما با دیدگهای مختلف می باشد روش وعمل خود را منطبق بر دین دانسته ودیگر مذاهب اسلامی بالاخص شیعه را متهم به شرک می کنند. اما واقعیت امر چیزی غیر از این است واسلام اینها اسلامی انحرافی وتوأم با جهل مرکب است که خود را حق می دانند. واین مساله ونقد افکار آنها از طرف علماء اهل سنت وشیعه بیان شده است که زا مهمترین این منابع می توان موارد ریر را ذکر کرد:
1- فصل الخطاب فی الرد علی محمد بن عبدالوهاب والصواعق الالهیة فی الرد علی الوهابیة از سلیمان بن عبدالوهاب که دومی با عنوان صاعقه های الهی در رد وهابیت ترجمه شده است.
2- کتاب کشف الارتیاب نوشته سید محسن امین عاملی.
مشاهده می کنید که اولین کتاب را در رد این فرقه برادر خود محمد بن عبدالوهاب نوشته است.
افکار غلط سلفی از طرف علماء شیعه وسنی رد شده است. در سیره رسول خدا هم مشاهده می کنیم که وقتی یکی از سرادران اسلام گروهی از مردم را بعد گفتن شهادتین کشتند مذمت کرده وخانواده آنها از بیت المال دیه آنها رپرداخت کرد وفرمود کسی که شهادتین را گفت جان ومال او محترم است. لذا پیامبر با اینکه منافقان در بین مسلمانان زندگی می کردند وعلیه آنها توطئه وکارشکنی هم داشتند ولی پیامبر با آنها به ملاطفت برخورد می کرد چون شهادتین را ادا کرده بودند.
ولی این گروهک ها کسانی را که شهادتین گفته واهل نماز وقبله هستند با بدترین وضع می کشند که کشتن شحاته در مصر ودوستانش وجنایات داعش موید این مساله است.


 مسلمانان قرنها با همدیگر با خوبی وخوشی زندگی می کردند وبا وجود تفاوت مذهبی اختلافی کفر واسلام به نام مذهب نداشته اند بطوری که موجب قتل عام دیگرمذهب شوند. ریشه این قضیه از زمانی گذاشته شد که احمد بن عبدالحلیم معروف به ابن تیمیه بحرانی(متوفای 728ق) افکار جدیدی برخلاف نظر سایر مسلمانان مطرح کرد وقائلان به این عقاید را کافر خواند مثل مساله توسل، روشن کردن شمع بر سر قبور، سجده بر تربت و... واین افکار از طرف علماء شیعه وسنی رد شد، بیشترین وبهترین منبع مباحث او نیز کتاب منهاج السنة است که در رد یکی از کتابهای علامه حلی است. به هر حال این شخص با توجه به تلقی خاصی که از اسلام داشت وظاهر گرا بود، با فتوای مجمع علماء دمشق مرتد اعلام شده ودر زندان مرد اما شاگردانش مثل ابن قیم جوزیه وبعدها این حجر هیتمی افکار او را که ضدیت خاصی هم با اهل بیت وتشیع داشتند ادامه دادند. واین افکار بعنوان افکار سلفیه معروف شد در حالی که سلفیه که مراد بیشتر احمد بن حنبل ونوع روش حدیثی اوست چنین افکار تند وتکفیری نداشتند.
این افکار طرفداری در بین مسلمانان نداشت تا اینکه بریطانیا در قرن 12هجری با فرستادن همفر به کشورهای عربی وپیدا کردن محمد بن عبدالوهاب افکار ابن تیمیه را با کمک او وآل سعود زنده کردند ودر حجاز وعراق ونجف خیلی از مردم بی گناه را به جرم ارتداد وکفر کشتند. واز آن موقع بود که این افکار تند تکفیری در قالب وهابیت ودر محدوده عربستان ادامه داشت که با توجه به افول ودر ال انقراض بودن وهابیت استعمار جهانی برای ایجاد اختلاف در بین مسلمانان وبد جلوه دادن چهره اسلام این گروههای تکفیری جدید را پایه گذاری کرد.و در کشورهای مختلف اسلامی نشر داد.
این بار با تحریک انگلیسی ها عنوان دیگری به نام سلفی جهادی در دهه هشتاد وارد ادبیات سلفی های تروریست شد.
ابو مصعب زرقاوی که قبلا از دوستان بن لادن واز سرگردگان القاعده بود ودر افغانستان با روسی ها هم جنگیده بود بر اثر اختلافی که با بن لادن وسران القاعده پیدا کرد از آنها جدا شده وبا حمله آمریکا به عراق خود را آنجا رسانده وگروه خود را که ریشه واساس همین گروه داعش است پایه ریزی کرد ولی در سال2006 به دست آمریکایی ها کشته شد وبعد از کشتن چند رهبر این گروه نوبت به ابوبکر البغدادی رسید که قبلا رد زندان ابوغریب وگوانتانامو بود ولی قبل از پایان دوره زندانش بطور مشکوک آزاد وبعد از یک سال ناگهان در جنگهایی خیابانی سوریه که علیه دولت بود بعنوان سرکرده داعش قد علم کرد.


سوال: علت وهدف حمایت از این گروههای تکفیری چیست؟


اگر به ریشه وفلسفه تشکیل این نوع افکار واقدامات بر گردیم آمریکا وغر ب بالاخص انگلیس را پشت سر این قضایا خواهیم دید. اما چرا این کارها را انجام می دهند؟
1- اسلام هراسی وجلوگیری از گسترش اسلام در دول غربی.
2- دفاع از اسرائیل ومقابله با حامیان مقاومت در منطقه.
3- ایجاد اختلاف در میان مسلمانان وایجاد فرهنگ تکفیر در بین شیعیان وسنی ها.اینها از جمله علل تاسیس این گروها است وخانم کلینتون چند ی پیش رسما اعلام کرد که به صد کشور دنیا سفر کرده برای تشکیل وحمایت زا گروه داعش. 
موج اسلام گرایی در کشور آمریکا وغرب خیلی بالا بود واین مساله برای آنها در آینده نزدیک ودور خطر بزرگی بود ولذا برای اینکه مردم خود را از اسلام باز دارند آمدند چهره اسلام را خشن، بی رحم وکشنده واهل سب وفحش ولعن دیگران در قالب این گروها قرار دادند. وبهتر است بدانید که این گروها غیر از خودشان را مسلمان نمی دانند از هر مذهب ودینی که باشد وقتل او را جائز بلکه واجب می دانند. وهمین عمل الان باعث شده الان گرایش به اسلام در برخی کشورها غربی خیلی کم شده باشد.
ا زطرف دیگر برای شیعه هراسی که خیلی مهم است ودشمن درجه یک آنها برای رسیدن به اهدافشان در منطقه ودنیا می باشد. واز طرف دیگر بعد از پیروزی حزب الله در جنگ 33روزه وحمایت ایران از مقاومت در سوریه، لبنان وفلسطین گرایش به تشیع زیادشده بود لذا به موازات تشکیل گروههای تکفیری در بین اهل سنت وسلفی ها گروههای تکفیری در بین شیعیان نیز تشکیل دادند.


سوال: سلفی های جهادی چه نوع افکاری دارند؟


جواب: از نگاه سلفی های جهادی کشتن غیر سلفی ها اعم از سنی وشیعه واجب وبریدن سر، مثله کردن آنها، بستن کمربند انفجاری واقدام به انفجار در ملأعام از اصول جنگ دینی آنها است واین اقدامات دارای ثواب در نزد خدا می باشد. وفرقی بین بچه، زن ومرد نیست، ولی شما هر قدر بگردید در بین سلف آنها که مراد صحابه می باشند چنین اعمال وسیره ای پیدا نمی کنید.


سوال: نیروهای داعش مردمی هستند؟ به تعبیر دیگر در بین سنی ها پایگاه مردمی دارد؟


جواب: یکی از تبلیغات جهت داری که دی این مدت رسانه های ضد اسلام داشته اند این بوده که داعش را دارای جبهه مردمی در بین مردم سنی نشان داده ودر مقابل شیعه معرفی کنند واین غلط است چون داعشی ها خیلی از علماء ومردم بی پناه اهل سنت را کشته اند وعلماء آنها نیز این گروه را محکوم کرده اند، مثل علماء ووعشایر سنی عراق، علماء سنی سوریه بالاخص مفتی آنها شیخ حسون که فرزندش به دست همین گروهها کشته شد. علماء الازهر که مخالفت خود را با اینها اعلام کرده اند.
در اخرین اخباری که اعلام شد مجموع نیروهای داعش 2250نفر هستند که از دولتهای مختلف دنیا مثل عربستان، تونس، مصر، قطر، چچن، کشورهای اروپایی که گفته می شود صد نفر آمریکایی در بین نیروهای آنها وجود دارد. نیروهای داعش نیز متشکل از چند قشر هستند:
1- بعثی ها وباز ماندگان حزب صدام در عراق.
2- افرادی که شستشوی مغزی داده شده وافکار غلط خود را در مغز آنها فرو کرده اند کاری که الان با بچه ها در مناطق اشغالی انجام می دهند وآنها را تروریست بار می آورند.
3- افراد بیکاری که در سوریه بخاطر بیکاری وطمع در اجرتی که برای جنگ قرار داده اند.
به هر حال نیروهای اینها از قشرهای مختلف با اهداف مختلف تشکیل شده اند وهم عقیده نیستند. وتعداشان هم به قدری نیست که گفته شود که پایگاه مردمی دارند. 
البته حمایت دولتهای عربی که حلقه به گوش آمریکا هستند مثل عربستان، قطر، ودر عین حال ترکیه بخاطر مخالفتی که با عراق دارد. در تجهیز وجنایات این گروهکها نقش بسزایی داشته است. ولی حساب مردم را با حساب داعش باید جدا کرد.
خلاصه کلام

اینکه اینها گروههای هستند برای بد وخشن جلوه دادن چهره رؤوف ومهربان اسلام وبدنام کردن آن تا جلوی اسلام گرایی گرفته شود ودر عین حال در مقابل پایگاه مقاومت که در خاورمیانه با محوریت ایران، سوریه وحزب الله وجود دارد ومانع وخطر بزرگی برای اسرائیل محسوب می شوند مخصوصا با موفقیتهای اخیری که به دست آورده اند این گروهک ها ساخته شدند تا جلوی فروپاشی اسرائیل گرفته شود. ومسلمانان را از درگیری با اسرائیل وآمریکا با خودشان درگیر کنند.