بهائیت انشعابی از بابیگری و بابیت فرعی از شیخیگری است. چون مسلک بهائیّت برای نابودی اسلام و تشیع و تفرقه میان مسلمانان طرّاحی شده و ساخته مغز بشری است، پیروان آنان از دیدگاه مراجع تقلید در زمرة کفّار به شمار آمده‌اند و نجس بوده و از معاشرت با آنان باید پرهیز کرد.

آیا ازدواج موقت با دختر بهایى جایز است؟

همه مراجع: خیر، ازدواج دائم و موقّت با آنان جایز نیست.آیات عظام نورى، آیت الله تبریزى، فاضل، بهجت و سیستانى، توضیح المسائل مراجع، م 2397 ؛ آیت الله وحید، توضیح المسائل، م 2461 ؛ آیت الله خامنه‏اى، استفتاء، س 156 ؛ امام خمینى، تحریرالوسیله، ج 2، النکاح المنقطع، م 3 ؛ آیت الله صافى، هدایةالعباد، ج 2، النکاح المنقطع، م 3، آیت الله مکارم، استفتاءات، ج 2، س 33 .توجه شما را به استفتائی در این زمینه جلب می کنیم:

آیا بهائی ها نجسند؟
همه پیروان فرقه گمراه بهائیت محکوم به نجاست هستند ومؤمنین باید ازهرگونه معاشرت بااین فرقه ضاله اجتناب نمایند.[۱]
آنها کافر ونجسند.[۲]
باید با آنها معامله نجاست کرد[۳]
بهائیت محکوم به نجاست می باشند معاشرت با آنها جائز نیست ودعوت آنها به مساجد نیز جائز نیست[۴]
بهایی ها درواقع محارب هستند[۵]

با توجه به فتاوای فوق، ازدواج با این فرقه ضاله حرام است.

[۱]. آیت الله خامنه ای استفائات ص ۶۵، س ۳۲۸ و۳۳۰؛ آیت الله صافی گلپایگانی جامع الاحکام ج۲ ص۹۸ س ۱۵۱۱.
[۲]. آیت الله بهجت، استفتائات، ج۱، س۳۶۸.
[۳]. آیت الله فاضل جامع المسائل ج۱ س۹۲.
[۴]. آیت الله نوری هزارو یک مسئله فقهی ج۱ س۳۹.
[۵]. آیت الله مکارم استفتائات ج۱ سوال۱۱۷۱.