سوال: آیا غربی ها خوشبخت تر از ما هستند یا بالعکس است؟
جواب:

بستگی دارد ما خوشبختی را در چی ببینیم. 
آیا خوشبختی یعنی رفاه مادی وبرآوردن غرائز از هر راه ممکن؟
2- خوشبختی یعنی رشد هر چه بیشتر در معنویات وارزشهای دینی واخلاقی؟یا چیز دیگر؟
اگر خوشبختی را در رفاه مادی بیشتر بدانیم بله سخن درست است چون رفاه مادی و وتامین نیازهای مادی وارضاء غرائز در بین آنها راحت تر است. وامکانات مادی وزندگی آنها به مراتب از ما بهتر است. اما در عوض محبت خانوادگی، وجود صمیمت، ارتباط با یکدیگر وکلا امور عاطفی در بین آنها خیلی کمتر از ماست. ویکی از دوستان ما اخیرا که به سوئد ودانمارک رفته بود می فرمود: در آنجا مادر وپدر به راحتی از فرزندان خود دست می کشند وآن عاطفه مادری که در اینجا وجود دارد در آنجا نیست. احساس مسئولیتی که پدر ومادر در کشور ما نسبت به فرزند خود دارند در آنجا وجود ندارد. ورفاه وآسایش پدر ومادر برایشان اولویت دارد. تا آسایش فرزند لذا به راحتی فرزند خود را به مراکز نگهداری کودکان می سپارند. ودر این زمینه خواندن گزارش زیر خالی از لطف نیست.
http://snn.ir/detail/News/393037/84
البته این سخنان به معنای این نیست که همه درآنجا بی بند وبار هستند چون در غرب هم انسانهای فرهیخته کم نیستند ولی بیان فضای غالب است چون از نظر غرب که حکومتها همه سکولار است مسائل سیاسی واجتماعی وعلمی امری جدا از دین است ودین مساله ای شخصی است.
منشا اصلی این نوع دیدگاهها متاسفانه پیاده نشدن فرهنگ اسلام است چون ما اگر به اسلام عمل می کردیم خیلی از این خوشبخیتهای مادی را هم به نحو احسن ودرستش داشتیم. 
یکی از چیزها که اسلام توصیه کرده وغربی ها بیشتر از ما به آن علی رغم اینکه مسلمان نیستند عمل می کنند فرهنگ درست است. متاسفانه فرهنگ معاشرت در زمینه های اخلاقی بین ما خیلی پایین است واین اسف بار است با اینکه از قدیم علماء ما بخثی در کتب خود داشتند بنام کتاب المعاشره، از راست گویی، احترام به هم، دزدی نکردن، تکلف نداشتن و...
این هم به ضعف مسلمانی ما برمی گردد.

سوال: چطور شده غرب بی دین از نظر رشد صنعتی وفرهنگی از ما دیندارها بهتر رشد کرده است؟

بعد از رنسانس تمام توجه غرب به مادیات وپیشرفت مادی وصنعت بوده است ودر این راه تمام تلاش خود را انجام داده اند وپیشرفت هم کرده اند ولی برعکس غرب تقریبا از همان زمان وبعد از صفویه در ایران وبدتر از آن در دیگر کشورهای اسلامی روساء وشاهان اسلامی بیشتر دنبال قدرت وجاه طلبی بوده اند ومسلمانان انسجام خاصی نداشته اند ودائم در اثر جنگ ها شاهی می رفت ودیگری می آمد ویا سلسله ها عوض می شد.
غربی ها در حال حاضر از نظر فرهنگ سازی از ما بهترند وبیشتر از اینکه از طریق اخلاق به این نتایج برسند محاسبات مادی آنها را متقاعد کرده برای پیشرفت این اخلاقیات وفرهنگ را پیاده کنند. البته از نظر اخلاقی مخصوصا اروپای امروز وضع خوبی ندارد که ساده ترین دلیل آن هم همین آزادی وقانونی بودن همجنس بازی است.
لذا فرهنگ سازی یک آداب اجتماعی است که آنها بهتر عمل می کنند ولی اخلاق رعایت ارزشهای اخلاقی بخاطر امرو انسان دوستانه وبرای خداست. غربی که آداب معاشرت خوبی در اجتماعات خود دارد ولی مردم دیگر کشورها مثل جهان سوم را بخاک وخون می کشند واز طریق رسانه ها مردم خود را هم مجاب می کنند که حمایت کنند. نمونه بارز امور ضد اخلاقی در کشورهای غربی همجنس بازی کثیف است که حمایت می کنند ودر لینک زیر کشورهای حامی این مساله بیان شده است:
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%...AF%D9%88%D9%86
بله جنبه معنوی واعتقادی در بین ماخوب بوده ولی به بحث آداب معاشرت وجامعیت دین عمل نکرده آن را خوب تبیین نکرده ایم وتاثیر فرهنگ غرب هم باعث شده از ارزشهای خود فاصله بگیریم.

سوال: علت پیشرفت غرب در امور علمی ومسائل مادی وعقب مادندگی چیست وآیا آمریکا واسرائیل غرق در نعمت هستند؟

جواب:
بنده از آیة الله جوادی آملی دردرس تفسیرشان کلامی شنیدم که آنرا قبول دارم شما هم مختار هستید. وآن اینکه مشکل ما تحریم نیست بلکه مشکل ما توحید است اگر ما آنطور که قرآن واهل بیت علیه السلام فرموده اند به خدا اعتقاد داشتیم وبرای خدا عمل می کردیم نه ترسی از آمریکا خواهیم داشت ونه عقب خواهیم ماند. ما جزو کشورهای پرمصرف دنیا هستیم در حالی که اینقدر در دین ما به صرفه جویی توصیه شده است.
اینقدر در دین ما به کار وتلاش وتولید داخلی وعدم وابستگی به بیگانه توصیه شده ولی با تمام تاسف ما پارچه چادر زنانمان را هم از چین وارد می کنیم که اینها واقعا ننگ است برای همه ما، دولت ما باید از تولید ملی حمایت کند ومردم ما باید تلاش کنند واز کار عار نداشته باشند.
کی گفته آنها غرق در نعمت هستند واگر پیشرفتی هم داشته اند یک یاز عواملش چپاول حقوق بیچاره ها بوده مگر خود آمریکا با توحش از دست صاحبان اصلی گرفته نشده است؟ در ثانی الان این همه اعتراض در غرب وآمریکا وسرکوب آنها برای جیست؟
اسرائیل اگر غرق در نعمت است چرا با تهدید یک گروه کوچک مثل حزب الله مردم خود را می بازند؟ وترس بر آنها چیره می شود؟
نعمت از ما گرفته نشده است بلکه آنها کار کرده اند وما کوتاهی وثمره اش شده این والان نیز بجای اینکه حسرت زندگی آنها را بخوریم باید مثل آنها تمام همت خود را برای پیشرفت کشور خود انجام دهیم. شما خاطرات مسدر همفر را بخوانید که چقدر از ماها حاظریم برای حق ودین حق خود مثل او که برای باطلش تلاش می کرد تلاش کنیم. آنوقت انتظار داریم در همه چیز هم مقدم باشیم. خدا امکانات ونعمت را داده وما باید از آنها استفاده کنیم تا پیشرفت داشته باشیم.
درد جامعه ما کوتاهی است یعنی افراد زیادی هستند که زحمت می کشند وموجب رشد جامعه هستند مثل همین دانشمندان هسته ای اما این مساله عمومی نیست که همه احساس مسئولیت کنند ودر راه رشد تلاش کنند.
در عین حال نباید غافل شد که همین استعماگران قرنها با قبضه دول کشورهای مختلف وسیطره برآنها هم کشورها را عقب نگه داشته اند وهم دارایی آنها را غارت کرده اند وبعد از قرنها ایران بعد از انقلاب اولین کشوری بود که در مقابل آمریکا وقلدری او ایستاد.

سوال: ایران چقدر به رای مردم احترام می گذارد؟ چرا در مورد انرژی هسته ای همه پرسی برگزار نمی کنند؟

یشتر از هر جایی،برعکس خیلی از کشورها حزب بازی نیست وحتی یک بچه روستایی دانش آموخته هم می تواند با عالی ترین مراکز تصمیم گیری راه پیدا کند ودر عین حال همه مسئولان رده بالا با رای مردم انتخاب می شوند.
کشوری که می خواهد در زمینه ای که به نفع مردم است پیشرفت کند وعلنی کردن آن به ضرر خودش است ودشمنان مانع آن خواهند شد پرا باید همه پرسی کند؟مگر انرژی هسته ای چه ضرری به حال مردم دارد تا همه پرسی کنند؟ د رعین حال اگر قرار باشد همه چیز از موشک درست کردن تا احداث کارخانه ودانشگاه با همه پرسی باشد این مردم کی به کارهایشان خواهند رسید؟ چند کشور دنیا چنین رویه ای دارند؟ البته با سند ومدرک ارائه دهید.

سوال: اگر غربی ها به محجبه ها اجازه حضور در دانشگاه وکلاس نمی دهند چرادر کشور ما هم به بد حجابها اجازه حضور در اجتماع ومراکز علمی داده نمی شود؟
جواب: 
اینطور هم نیست یا شاید حضرتعالی به خیابان ویا مراکز علمی سر نمی زنید. بنده که خودم در دانشگاه تدریس دارم بیش از 50 % ودر جاهایی مثل تهران شاید بالای 70% درصد حجاب درست حسابی ندارند. از تردد در خیابان که در شده است بلکه داخل دانشگاههای ما کم بی حجاب وجود دارد وبقیه مراکز بهتر از این نیستند.

خلاصه:

در حال حاضر جایی در دنیا پیدا نمی شود که از همه جهت ایده آل باشد، در غرب هم که مهد آرزوی خیلی هاست اولا خودشان از نظر مادی فعلا دچار بحران هستند ومردم خود آنها مثل اعتراضات وال استریت معترض هستند. واز نظر معنوی هم که وضعیت خوبی ندارد که نمونه بارز آن دختران ویترینی در فرانسه مهد تمدن وآزادی اروپا است وآزادی ازدواج همجنس بازی در همه کشورهای اروپایی، وکلیپ زیر در مورد دختران ویترینی بهترین گواه بر بدبختی مردم فقیر در اروپا است وکسی در آنجا وضعیت بهتر ی دارد که پول داشته باشد.
http://www.aparat.com/v/oGufX/%D8%B2...8C%D9%86%DB%8C